ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

  ..วัสดุสารนิเทศใหม่แนะนำ..   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ระเบียบการใช้บริการ

  1.นักศึกษาใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาในการยืม - คืนหนังสือทุกครั้ง
  2.อาจารย์และบุคลากรใช้บัตรห้องสมุดในการยืม - คืนหนังสือทุกครั้ง
  3.ห้ามใช้สิทธิ์คนอื่นในการยืมหนังสือ
  4.สามารถยืมหนังสือเล่มเดิมต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง           
  5.กรณีทำหนังสือหายให้จัดซื้อเล่มใหม่ทดแทนเล่มเดิม
  6.การไม่คืนหนังสือจะมีผลต่อการจบการศึกษา
        

   มารยาทการใช้ห้องสมุด

  1.แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  2.ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  3.ห้ามขโมย ฉีก ตัด ขีด เขียน หนังสือซึ่งเป็นสมบัติทางราชการ ถ้าจับได้จะลงโทษตามกฎหมาย
  4.ไม่นำของขบเคี้ยว ลูกอม น้ำดื่ม อาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุด
  5.ควรหยิบจับหนังสือด้วยความระมัดระวัง  การหยิบหนังสือจากชั้นวางหนังสือ ควรจับตรงกลางสันหนังสือ ควรช่วยกันถนอมหนังสือซึ่งเป็นสมบัติทางราชการพร้อมที่จะใช้การได้
  6.ไม่นำกระเป๋า หนังสือและสมบัติส่วนตัวเข้าในห้องสมุด ควรเก็บไว้ที่ฝากของด้านหน้าห้องสมุดยกเว้นของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเอง
  7.ทุกครั้งที่ลุกจากเก้าอี้ ควรสอดเก้าอี้ชิดโต๊ะทุกครั้ง ก่อนออกจากห้องสมุด
  8.เมื่ออ่านวารสาร เอกสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ ควรเก็บที่เดิมให้เรียบร้อย
  9.เมื่อยืมหนังสือไปควรรักษาอย่างดี เมื่อท่านเลิกใช้หนังสือเล่มนั้นแล้วควรนำส่งคืนห้องสมุดทันที แม้ว่ายังไม่ถึงกำหนดส่งเพื่อที่จะได้เวียนให้ผู้อื่นได้ยืมต่อไป
  10.ห้ามนำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยไม่ได้รับอนุญาต

        

  ปฏิทินกิจกรรม

    

  เปิดทำการ

  วันจันทร์ - วันศุกร์  08.00 -16.30 น.

  หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

  นางสีอมร โกสียบุตร
  (บรรณารักษ์)


   Union Library Management : ULibM
  Copyright 2021. All Rights Reserved.